doopselcopie

 

 

Aanvraag doopsel van een kindje jonger dan 4 jaar

 

Wanneer  wordt er gedoopt?

 • op zaterdagnamiddag tussen 14 u. en 15.45  u.
 • op zondagnamiddag tussen 14.30 u. en 16.30 u.

( de zaterdagvoormiddag wordt vrij gehouden voor eventuele uitvaarten
en op zondagvoormiddag voor  de eucharistievieringen in de verschillende parochiekerken)

Het doopsel gebeurt in principe op de eigen parochie

Voor een doopaanvraag kan u:

 • best het onderstaand invulformulier gebruiken

 • contact nemen met het secretariaat, Pastorieplein 1, Oostkamp
  tel. 050 82 22 30
  tijdens de openingsuren op

  dinsdag-woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9-12 u.

 • mailen naar het secretariaat:  secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

liefst een 3-tal maanden op voorhand

Ouders die hun kindje willen laten dopen

- vragen wij om in voorbereiding op dit doopsel één ontmoetingsavond mee te maken.

Zo'n avond is een ideale gelegenheid om met andere ouders kennis te maken
en ervaringen uit te wisselen.

Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van het doopsel.

Je krijgt er concrete hulp aangeboden en er wordt materiaal aangereikt
om eventueel zelf een doopboekje samen te stellen.

Je kan er ook afspraken maken met de priester of de doopcatechist
voor verdere regelingen of ondersteuning.

De optie op de doopdatum die u koos,
wordt effectief eenmaal zo'n ontmoetingsavond werd gevolgd.


Toekomstige ouders hoeven niet te wachten tot na de geboorte
om zo'n ontmoetingsmoment mee te maken.
Het kan ook al tijdens de zwangerschap.

 

De infoavonden gaan door in het Ontmoetingscentrum de RAAT, Schooldreef 5
telkens op woensdagavond om 20 u.

 

1 juni 2022

6 juli 2022

3 augustus 2022

7 september

2022

5 oktober 2022

niet in november

7 december 2022

- vragen wij om het document 'Privacyverklaring bij doopaanvraag' te downloaden,
  en ingevuld mee te brengen naar 
de infoavond.

klik hier om het PDF document te downloaden


aanvraagdoopsel

Aanvraagformulier Doopsel

U kan met dit formulier het doopsel aanvragen van uw kindje. In het weekend wordt enkel gedoopt op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Het doopsel gebeurt best in de parochiekerk van uw woonplaats. De vakjes met een * zijn verplicht in te vullen.Mocht uw kindje nog niet geboren zijn,dan vult u de vakjes zonder * uiteraard niet in. Deze doopaanvraag impliceert dat u akkoord bent dat uw gegevens opgenomen en bewaard worden op de computer van de pastorale eenheid. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
captcha
Herladen

 

Is uw kindje echter ouder dan 4 jaar dan dient u een ander  traject  te volgen.

Neem dan contact met het secretariaat van de pastorale eenheid tel. 050 82 22 30
maar liefst mailen naar

secretariaat@stfranciscusoostkamp.be

 

In het parochieblad Kerk|&Leven van 27/01/2016  verscheen  een artikel rond de dooppastoraal.

Klik  hier  voor het artikel van Martine Trancez, lid van de werkgroep doopcatechese.

 

 

Hier enkele foto's van een ontmoetingsavond