F1208G42

Op zondag 4 oktober, feest van St.-Fanciscus en werelddierendag,
werd pr. Rik Verbeke aangesteld als pastoor van de St.-Franciscusparochie van Oostkamp.
Tijdens een warmhartige viering in een franciscaanse tint en met mooie muziek,
nam pr. Rik samen met pr. Jef en het pastorale team de eindverantwoordelijkheid op zich
van onze grote parochie met zes kernen.
Rik blijft naast zijn opdracht in Oostkamp ook deeltijds leraar in het VTI van Brugge
en medeverantwoordelijk voor Kazou (de jongerenwerking van CM).
Uit veiligheidoverweging konden slechts 110 mensen aanwezig zijn,
maar de kerkfabriek zorgde voor een streaming van de viering die druk bekeken werd.
In wat volgt laten we zowel uit pr. Rik’s werkomgeving als uit de aanstellingsviering enkele mensen aan het woord.

 

Uit het welkomstwoord namens het team van de pastorale eenheid

F1208E42

Beste Rik, we hebben chance! Oostkamp heeft chance!
We zijn waarachtig met ons pastorale gat in de boter van het bisdom gevallen…
Dikke merci dat je aanvaard hebt om naar Oostkamp te komen.
Als bezield leraar geniet je reeds geruime tijd het vertrouwen van zoveel jonge mensen, ook van Kazou.
Je wordt gevraagd om hun huwelijk in te zegenen en hun kindjes te dopen.

Ook hier in Oostkamp rekenen jonge mensen op jouw inspiratie om bergen te verzetten.
Bergen verzet je door elke dag kleine keien te verplaatsen.
Bergen beklim je met kleine haalbare en duidelijke stappen.
En echte bergbeklimmers zijn met elkaar verbonden door een klimtouw.
Roep ons maar op tot verbondenheid, en voer ons mee naar grote hoogten en ruime vergezichten!

Rik, je vindt de schepping belangrijk en elke mens beschouw je als mede-schepper van de nieuwe wereld.
Droom dus maar van rechten voor eenieder, van een gezond leefmilieu.
Droom met je handen en je voeten, met je hoofd en je hart.
Loop met je kop in de wolken (met wuivende paardenstaart, waarom niet…),
maar blijf tegelijk ook altijd met je beide voeten op de grond.

Het is vandaag 4 oktober, feest van St.-Franciscus, dierendag. 
Rik, je bent niet enkel een mensenvriend, je bent ook een dierenvriend.
Met je lieve hond Poé ben je een beetje een stratenloper.
Je kent al heel wat mensen, maar door je dagelijkse wandelingen
zal  je snel nog meer nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe vrienden maken.
Als jonge priester heb je je hard ingezet voor de KAJ. Je leerde er de Blijde Boodschap beleven
dicht bij de mensen en je verstaat de kunst om die boodschap te vertalen in een concrete taal.

Cardijn had een groot vertrouwen in de capaciteiten van elke mens.
Iedereen is immers geroepen om mee te werken aan het plan van God met de wereld.  
Wij mensen moeten het doen: “Met, door en voor mekaar”, zei Cardijn,
samen, niet als enkeling, maar in een beweging”.
In de voetsporen van Cardijn verwachten we dat je ons leken, mannen én vrouwen,
aanzet tot engagement voor rechtvaardigheid, voor vrede,
voor menswaardigheid, voor respect, voor een duidelijke keuze voor de arme.

Rik, het ga je heel, heel goed! Werk moedig door, wetend dat het werk nooit af is.
En ervaar hier een warme verbondenheid en vriendschap.

Lieve mensen thuis , die via streaming  -  mogelijk gemaakt door Yves en het kerkbestuur -
deze aanstellingsviering volgen: applaudisseer mee met ons
voor onze nieuwe pastoor met groot vertrouwen in de toekomst!

© Irene Vanhaverbeke

 

 

Welkom namens pr. Jef

F1208C42

Toen ik in mei van deken Luc vernam dat pr. Rik in onze Oostkampse pastorale eenheid was benoemd,
telefoneerde ik onmiddellijk naar vicaris Marc Steen om hem te bedanken voor dit grote geschenk.
Ik  kende Rik al een hele tijd en ik wist ‘welk vlees er in de kuip zat.’

Vorig jaar stond in onze St.-Pieterskerk gedurende de vredesmaand oktober een mooi schilderij van Franciscus,
van de handen van onze Oostkampse fotograaf Jan Breyne.

Enkele weken geleden hadden wij een eerste werkbijeenkomst
met de diakens Pieter en Geert en met de nieuwe pastoor.
Als welkomstgeschenk bood ik Rik graag een copie aan van dit schilderij van Franciscus.
Moge St.-Franciscus onze pastor Rik beschermen zoals zijn hond Poé dat nu al doet.

© pr. Jef Gailliaert

 

 F1208D42

 

F1208G42

 

F1208H42

 

Meer foto's?

 

zie ook Activiteiten/Fotoreportage 2020: klik hieronder

Dankwoord Pr. Rik

Foto's  reeks 01

Foto's  reeks 02