De corona-pandemie heeft ook veel gevolgen gehad voor de voorbereiding van de eerste communie.
Al vrij vroeg in maart werd duidelijk dat de vieringen moesten worden verdaagd.
En zelfs bij de heropstart waren er nog zoveel vragen: hoe zal de viering kunnen georganiseerd worden?
Hoeveel familieleden kunnen aanwezig zijn?
Zou het feestelijk karakter van de viering bewaard kunnen worden?
En wat met het feest nadien? Na het groen licht van de veiligheidsraad en het bisdom
kwam er meer klaarheid en kon de concrete voorbereiding beginnen.
Tijdens het weekend van 12-13 en 19-20 september was het dan zo ver:
de eerste communievieringen konden doorgaan in de best mogelijke omstandigheden!
We zijn er ons zeer van bewust dat van de ouders en de leerkrachten veel flexibiliteit en aanpassing gevraagd werd.
We danken hen oprecht voor hun geduld en begrip!

Het werden inderdaad andere vieringen dan de voorbije jaren.
Op het eerste gezicht leek het allemaal minder: minder aanwezigen, minder uitbundigheid.
Maar toch bood die bescheidenheid een warm, intiem en stemmig karakter.
Het werd in elk geval, zoals elk jaar, een heel mooie dag!
We vroegen aan de verschillende betrokkenen een sfeerbeeld neer te pennen.
We tonen u ook enkele detailfoto’s vanuit de verschillende vieringen.

 

Vanuit de Kern Oostkamp

 

Wat een fijne dag voor de 15 en 22 kindjes van de Kern St.-Pieters,
die zaterdag 19 september eindelijk hun eerste communie konden doen.
Priester Giedoo De Reu vertelde uit het Jezusboek over de Goede Herder
die op zoek ging naar het verloren schaapje. Hij was zo blij toen hij het vond.
Zo worden ook wij uitgenodigd om een goede herder te zijn die van onze aarde een liefdevolle plek maakt.
Met veel warmte in het hart was het feest bij de kindjes en hun gezin.
Een dik dankjewel aan Yves en aan de kerkfabriek voor het streamen van de viering.
Zo konden oma en opa, meter en peter, en andere familieleden
toch de viering volgen en zien hoe hun oogappels hun eerste communie deden.

Dank aan de juffen en de meester voor de voorbereiding,
aan de directeur van de Sint-Pietersschool,
die ook namens de Koning Boudewijnschool een mooi dankwoord  uitsprak.

En graag ook dankjewel aan de mensen van de parochie die alles coronaproof maakten.
© Irène Vanhaverbeke

Vanuit de Sint-Pietersschool Oostkamp

 

Na lang wachten was het eindelijk zo ver: de eerste communie kon,
weliswaar in twee klasbubbels, doorgaan. De gezinsbubbels konden in de kerk aanwezig zijn
en dankzij de livestream konden ook grootouders en familie de viering thuis volgen.

Priester Giedoo, de juffen Sylvia, Emma, Steffi en Karin en meester Pieter
hadden samen met de kinderen een mooie viering voorbereid.
De communicanten hadden zich verdiept in het verhaal van de Goede Herder
en beloofden om voor hun familie, vrienden en omgeving steeds een betrouwbare vriend te zijn.

Het deed deugd om dit moment samen met de mensen van de parochie,
de klas en de families te kunnen meemaken in onze mooie Sint-Pieterskerk.
Dank je wel aan iedereen om dat, ondanks alle geldende beperkingen, mogelijk te maken.

© directeur Tine Vandaele

 

 

Groepsfoto01EC STP

 

groepsfoto2EC STP

 

F1208A41

 

F1208B41

Vanuit Kern Moerbrugge

 

F1208G41

 

 

Zondagmorgen 13 september 2020: Op deze mooie zonnige zondagmorgen
mochten 33 gelukkige kinderen eindelijk hun eerste communie vieren. 
Door het coronavirus hadden ze (te) lang moeten wachten, maar uiteindelijk werd hun wachten beloond
en konden ze dan toch samen met hun familie hun eerste communie vieren.
Corona kon veel afgenomen hebben van een moment dat zo bijzonder kan zijn
maar dat liet een grote groep mensen van onze school en parochie niet gebeuren!
De handen werden in elkaar geslagen, 'obstakels' werden opgelost,... niemand bleef bij de pakken zitten,
integendeel... iedereen bundelde de krachten om er een feestelijk gebeuren van te maken.
Op het eerste gezicht leek het allemaal minder: minder aanwezigen, minder uitbundigheid,...
maar na de viering voelde iedereen zich een geluksvogel om zo'n mooie viering te mogen meemaken:
innig en feestelijk, waardig en jeugdig, verzorgd en stemmig. Onze eerstecommunicanten,
broertjes en zusjes, ouders en grootouders, priester en diaken,
leerkrachten en directeur,... iedereen straalde van geluk.

Het werd een dag om lief te hebben, een dag om te bewaren en te onthouden, een leven lang.

Dank in naam van iedereen die van deze viering kon genieten.

En onze eerstecommunicanten? Zij hebben het schitterend gedaan.
Jezus fluistert hen toe : Ik zal jou helpen om elkaar gelukkig te maken.
Samen gaan ze nu op weg naar het echte geluk met een vriendelijk woord,
een helpende hand, een troostend gebaar, ...  

© directeur Dirk Van de Caveye

 

Vanuit Kern Ruddervoorde

F1208C41

 

De Eerste Communieviering was een heel mooi moment.
Met veel kriebels in de buik lazen we onze tekstjes voor en zongen we onze liedjes.
Het was wel wat vreemd dat enkel mama, papa, de broers en de zussen binnen mochten in de kerk,
maar we moesten de regels volgen. Gelukkig konden onze lieve oma's, opa's,
nonkels en tantes meevolgen via de livestream.
Zo konden zelfs mensen meevolgen vanuit Spanje en Indië, wie had dat ooit gedacht!
Doordat er in de kerk zelf niet heel veel mensen aanwezig waren,  was het een mooi, intiem moment.
In klas hadden we ons ook goed voorbereid.
We knutselden geluksvogels en schilderden samen bomen.
Zo was er toch wat versiering in onze kerk. De kinderen leerden dat Jezus vanaf nu mee zal gaan in hun hartje.
Tijdens de viering stilzitten was soms wel wat moeilijk,
het kriebelde om op pad te gaan en te vieren dat ze die grote stap in hun leven gezet hebben.
Op het einde kregen alle kinderen hun ballon en kaarsje mee naar huis. Het was een prachtige dag. 

© Lise Smessaert, leerkracht VBS De Kiem Ruddervoorde

 

Vanuit Kern Baliebrugge

Het nieuwe schooljaar ging voor mij dit jaar voor het eerst van start met de voorbereiding van
en uitgesteld, feestelijk gebeuren. Zowel voor de kinderen als voor mij bracht dit wat kriebels
met zich mee. Samen gingen we op weg naar het feest van hun eerste communie.
lk kind keek uit naar het sluiten van een warme vriendschap met Jezus.
Vandaar kozen we voor het thema: ‘Een warm hart’.
We dragen elkaar, tijdens deze coronatijd, dan ook een warm hart toe.
De eucharistieviering, op zondag 20 september 2020, werd een warme en sfeervolle viering.
Ik zag de kinderen uit mijn klasgroep glunderen, stralen, genieten én schitteren.
We vierden samen in geuren en kleuren, met zang én stilte, in woord en gebaar,
met onze gezinsbubbels. Het deed me deugd om met hen dit moment te beleven.
Ik draag hun én hun familie een warm hart toe vol geluk en vrede.

Mijn hartelijke gelukwensen!

© Juf Leentje, leerkracht 2e leerjaar, VBS Baliebrugge

F1208H41

 

Vanuit Kern Hertsberge

Tijdens een korte en intense periode werd samen met de kinderen hun viering voorbereid.
Als 'hun' juf uit de eerste klas, die net voor de lockdown startte met de eerste voorbereidingen,
kreeg ik de kans om dit moment, samen met hun juf in de tweede klas, verder te helpen vorm te geven.
Enkele ouders gingen aan de slag om een eenvoudig decor op te bouwen.
Bubbels werden uitgemeten in de kerk. Afspraken, planningen gebeurden nu allemaal online.
Collega's werden aangesproken om als steward in te springen.

De aanloop verliep enigszins wat anders dan normaal ... 
toch werd het een mooie kindvriendelijke viering waar de kapoenen straalden.
Grootouders, meters en peters en ouders waren dankbaar
om dit moment samen te kunnen vieren met hun kapoen. Kortom een kerk vol stralende bubbels.

© Veerle Dezutter

F1208E41

Vanuit Kern Waardamme

Op zaterdag 26 september was het dan eindelijk zover.
16 kinderen mochten na lang wachten dan toch hun eerste communie doen
in de Sint-Blasiuskerk van Waardamme.Door de vele coronamaatregelen was men genoodzaakt
om de viering wat aan te passen, maar het was daarom zeker niet minder mooi.
Integendeel! Het werd een sfeervolle en vooral intieme communieviering.

Het was het lange wachten meer dan waard.
© Melanie Dejonghe

F1208I41