• Meer info over de pastorale eenheid? Zie Info / pastorale eenheid

  • Herabonnering Kerk en Leven

  • Website was enkele dagen niet bereikbaar

  • Kalender Bond zonder Naam

  • Soep op de Stoep tvv Welzijnszorg

  • De parochiale missiewerking Pamoya verkoopt weer confituur tvv de projecten. Meer lezen? Zie Info/Pamoya of www.pamoya.be

  • Aankondiging streaming

  • Ontmoetingscentrum de RAAT